top of page

Progresivne naočale

Progresivne naočale omogućavaju oštar vid na svim udaljenostima. Sastoje se od više dioptrija koje omogućuju gledanje udaljenih predmeta, predmeta na srednjoj udaljenosti pa sve do predmeta u blizini. Potpuno se prilagođavaju potrebama svakodnevnog života. Velika prednost progresivnih leća je to što nema vidljivog dijela za čitanje tako da izgledaju kao obične jednojakosne leće. Potrebno je neko vrijeme prilagodbe.

bottom of page