top of page

Perimetrija

Perimetrija predstavlja testiranje vidnog polja. Naime, za vrijeme dok pogledom fokusiramo jednu točku aparatu u perifernom dijelu našeg vidnog polja pojavljuju se svijetleće točkice koje se mijenjaju po intenzitetu i veličini svijetla. Na taj način ispitujemo funkciju očnog živca.

perimetrija_edited.jpg
Perimetrija: Services

Senjska ul. 39 A, Karlovac, Croatia

Perimetrija: Contact
bottom of page