top of page
Cataract Surgery

Operacije na spojnici

Svakom operativnom zahvatu prethodi detaljan pregled kako bi se utvrdilo koliko je dotična bolest uznapredovala te kolike je promjene izazvala na organizmu. Ovo je nužno kako bi se donijela pravilna odluka o najboljem načinu operativnog zahvata. Također se u razgovoru s pacijentom analizira način nastanka i tijek bolesti te njegova očekivanja od operativnog zahvata. Detaljno se izlažu operativne mogućnosti, ako ih ima više, opisuje se tijek operacije, način ponašanja nakon operacije, mogući rizici i komplikacije.
Operacije se provode u potpuno kontroliranim uvjetima u smislu čistoće zraka i površina u operacijskoj sali. Koriste se mikrokirurški instrumenti, operacijske lupe i mikroskop kako bi operacija bila bezbolna i uspješna te ostavila nikakav ili minimalan ožiljak.
Nakon operacije bilo koje vrste preporuča se adekvatno redovito praćenje sve do potpunog oporavka i zadovoljstva pacijenta.

Operacija na spojnici: Service

Senjska ul. 39 A, Karlovac, Croatia

Operacija na spojnici: Contact
bottom of page