top of page

Dječja ambulanta

U dječjoj se ambulanti pregledavaju djeca do 16-te godine starosti ili prema dogovoru. U sklopu pregleda se poštuju specifične potrebe i mogućnosti djece pa se koristi i specifična aparatura - probne naočale za djecu, specifični simboli za čitanje itd. Dječji se pregledi rade kod djece koja imaju probleme s vidom ili neke druge, ali su obavezni i takozvani preventivni pregledi radi utvrđivanja slabovidnosti. Pregled traje 30 minuta.

Perscription Glasses
dječja ambulanta: Services

Senjska ul. 39 A, Karlovac, Croatia

dječja ambulanta: Contact
bottom of page